Lina Teir

Everybody are born storytellers. In the storytelling workshop you can meet new and old friends, share stories and listen to others. The playful workshop is in English, Swedish and Finnish – and in other languages that might show up!

Alla är födda till berättare. I berättarworkshopen kan du träffa nya och gamla vänner, dela berättelser och lyssna på andras. Den lekfulla workshopen är på engelska, svenska och finska – och på andra språk som kan dyka upp!

Back to frontpage